Vastuullisuus toimintamme ytimessä.

Ekologinen vastuullisuus

Ympäristömme kestävyys ja ympäristönäkökulmat ovat sisäänrakennettuja toimintaamme.

Ympäristöasiat ovat keskeinen osa yrityksemme toimintaa ja arvomaailmaa. Pyrimme olemaan edelläkävijöitä ekologisessa suorituskyvyssä terveysteknologian alalla, ja tässä pyrkimyksessä noudatamme tiukkoja standardeja ja lupauksia ympäristön suojelemiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi. Keskeinen osoitus sitoutumisestamme ympäristön hyväksi on meille myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti, joka kuvastaa sitoutumistamme ympäristönsuojeluun ja kestävään toimintaan.

Toteutamme systemaattista lähestymistapaa ja jatkuvaa parantamista ympäristövaikutusten hallintaan. Tarkastelemme jatkuvasti toimintaamme ja sen vaikutuksia ympäristöön. Pyrimme tunnistamaan ja vähentämään ympäristövaikutuksiamme kaikissa toimintamme vaiheissa, mukaan lukien hankinta, varastointi, logistiikka ja päivittäisen toimistotoiminnot. Noudatamme digital first -periaatetta päivittäisen matkustamisen sijaan. Tavoitteenamme on minimoida jätteiden määrä, energiankulutus ja veden käyttö samalla, kun tehostamme resurssien käyttöä.

Noudatamme tiukasti kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja -säädöksiä. Tämä tarkoittaa, että emme ainoastaan pidä huolta omista ympäristövaikutuksistamme, vaan vaadimme saman sitoutumisen myös yhteistyökumppaneiltamme, toimittajiltamme ja asiakkailtamme. Tavoitteenamme on luoda ketju, joka on täysin linjassa ympäristösääntelyn kanssa ja edistää kestävää toimintaa kautta linjan.

Sosiaalinen vastuullisuus

Tasa-arvo, monimuotoisuus, inklusiivisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat sisäisen toimintamme kulmakiviä.

Arvostamme monimuotoisuutta ja pyrimme luomaan työympäristön, joka tukee erilaisia taustoja, taitoja ja näkemyksiä. Tarjoamme henkilöstöllemme etuja edistämään ja tukemaan työntekoa sekä siihen voimakkaasti vaikuttavaa hyvinvointia. Johtomme on esimerkki vastuullisesta johtajuudesta, joka ohjaa yritystä kohti kestävää tulevaisuutta. Avoin viestintä ja eettinen päätöksenteko ohjaa toimintaamme aina asiakaslähtöisesti ja läpinäkyvästi. ProMedicalin yhteisö on yhtenäinen ja tasa-arvoinen, ja jokaisen panos on meille arvokas.

Edistämme reilua ja osallistavaa liiketoimintaa ja toimitusketjua, joka huomioi henkilöstömme lisäksi ihmisoikeudet, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat. Huolehdimme siitä, että kaikki tuotteemme ja palvelumme ovat koko jakeluketjunsa osalta peräisin eettisesti ja kestävästi toimivilta toimittajilta. Teemme yhteistyötä luotettavien kumppaneiden kanssa varmistaaksemme, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, ja että tuotteidemme valmistuksessa noudatetaan korkeimpia eettisiä standardeja.

Nämä teemat ovat yhdessä ohjanneet ProMedicalin toimintaa kohti vastuullisempaa ja kestävämpää huomista. Pyrimme luomaan positiivista vaikutusta ympäröivään maailmaan ja terveydenhuoltoon innovatiivisilla ratkaisuilla ja esimerkillisellä toiminnalla.

 

Vastuullinen hallintotapa

Vastuullisuus on juurtunut yrityksemme toimintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja pyrimme yhdessä luomaan kestävää arvoa yhteiskunnallemme.

Meille myönnetyn ISO 9001 -sertifikaatin mukaisesti yrityksemme on määritellyt selkeän laatupolitiikan ja laatutavoitteet, jotka ohjaavat koko organisaatiomme toimintaa. Olemme sitoutuneet vastuulliseen hallintotapaan ja liiketoiminnan läpinäkyvyyteen. Noudatamme terveysteknologian eettistä ohjeistoa ja edistämme korruptionvastaista toimintatapaa. Laatujärjestelmämme auttaa meitä tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnassamme. Tämä kattaa myös ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät näkökulmat. Kannustamme henkilöstöämme avoimeen viestintään niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tämä koskee myös sidosryhmävuorovaikutusta, mukaan lukien asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset. Sidosryhmiemme odotusten ja sääntelyn muuttuessa pyrimme mukautumaan ja parantamaan jatkuvasti käytäntöjämme vastaamaan näitä vaatimuksia. Vastuullinen hallintotapa tukee liiketoimintamme pitkän aikavälin kestävyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tähän me uskomme. 

Laadukas prosessi on terveysteknologian vaikuttavuuden paras tae.