REKISTERISELOSTE LAATIMISPÄIVÄ 25.4.2018 Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, GDPR

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: ProMedical Oy (2086301-4)
Osoite: Karjalankatu 2 C, 00520 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 10387 5700
Sähköposti: info@promedical.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Joona Pulliainen
Osoite: Karjalankatu 2 C, 00250 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 10387 5702
Sähköposti: joona.pulliainen@promedical.fi

3. REKISTERIN NIMI
ProMedical Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti ProMedical Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, johon asiakas on antanut luvan antamalla tiedon verkkosivuston tai muulla tavoin ProMedical Oy:lle.

ProMedical Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksujen valvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. ProMedical Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien sekä markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rekisterin tietoja voidaan hetkellisesti siirtää esim. markkinointiviestinnän lähettämistä varten järjestelmään, jonka tietoturva on varmistettu ProMedical Oy:n ja mahdollisen yhteistyökumppanin toimesta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
ProMedical Oy:n sähköinen yhteydenottolomake pyytää henkilöä antamaan itsestään seuraavat tiedot hänen palvelemisekseen ja yhteyden ottamiseksi.
Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:

  • Yrityksen/ organisaation nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
  • Asiakkaan nimi
  • Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka)
  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite
  • Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
  • Markkinointiluvat (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti, sähköposti ja kohdennettu digitaalinen mainonta)
  • Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot
  • Muu henkilön vapaasti määriteltävissä oleva tieto

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta henkilötietolain ja asiallisen yhteyden näin salliessa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön ProMedical Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä markkinointiluvan sisältäviä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen: Karjalankatu 2 C, 00250 Helsinki, Finland.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen: Karjalankatu 2 C, 00250 Helsinki, Finland.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen: Karjalankatu 2 C, 00250 Helsinki, Finland.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä, verkkojäljitteitä ja vastaavia tekniikoita (”evästeet”) kerätäksemme käyttäjätilastoja ja parantaaksemme käyttäjäkokemustasi tällä verkkosivustolla.

Jos haluat lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, katso rekisteriseloste.

Saatamme tarvittaessa päivittää nämä tiedot ajoittain. Suosittelemme, että vierailet säännöllisesti tällä sivulla saadaksesi uusimmat tiedot evästeistä, joita käytämme verkkosivustollamme.

1. MITÄ EVÄSTEET OVAT?
Eväste on tekstitiedosto, jonka verkkosivupalvelin tallentaa tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai tablettiisi vieraillessasi verkkosivustolla. Käytämme verkkosivustollamme kahdenlaisia evästeitä: istuntokohtaisia evästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaisia evästeitä säilytetään aktiivisen istunnon ajan eli niin kauan kuin käytät verkkosivustoa. Tavallisesti istuntokohtaiset evästeet poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi.
Pysyviä evästeitä säilytetään laitteellasi kunkin evästeen vanhenemispäivään asti tai kunnes poistat evästeen manuaalisesti laitteestasi.
Verkkojäljitteet ovat läpinäkyviä kuvia, jotka saatetaan liittää sinulle lähetettäviin sähköpostiviesteihin.
Vastaavat tekniikat ovat tekniikoita, jotka tallentavat tietoa verkkoselaimeesi tai laitteellesi vastaavalla tavalla kuin evästeet ja verkkojäljitteet.

2. SUOSTUMUS EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÖN
Määrittämällä selaimesi hyväksymään evästeet ja vierailemalla verkkosivustollamme annat suostumuksesi siihen, että me ja palveluntarjoajamme käytämme evästeitä tällä sivustolla.

Jos et halua, että tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai tablettiisi tallennetaan evästeitä, voit estää evästeet muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. Koska evästeitä käytetään kaikkialla verkkosivustolla, niiden estäminen saattaa estää sinua käyttämästä sivuston tiettyjä osia.

3. MIKSI KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?
Evästeitä käytetään tällä verkkosivustolla seuraavissa tarkoituksissa.

3.1 Tilastot
Käytämme evästeitä kävijätilastojen keräämiseen saadaksemme lisätietoa siitä, miten verkkosivustoamme käytetään.

3.2 Käyttäjäkokemuksesi parantaminen
Tässä tarkoituksessa käytettävien evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tallentaa tietoa selailuhistoriastasi verkkosivuston käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi ja asiakaskohtaisen sisällön tarjoamiseksi sinulle tarvittaessa.

3.3 Verkkosivuston toimiminen vaatii sen
Näistä evästeistä saatavien tietojen avulla voit käyttää verkkosivustoa ja sen ominaisuuksia, ja ne ovat verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömiä.

4. YHTEYSTIEDOT
Yksityisyytesi suoja on tärkeä meille ProMedical Oy:ssä. Sen vuoksi olemme nimenneet tietosuojavastaavan taataksemme, että noudatamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia sisäisiä käytäntöjä.

Jos sinulla on kysyttävää evästeiden käytöstämme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät alta.

YHTEYSHENKILÖ
Nimi: Joona Pulliainen
Osoite: Karjalankatu 2 C, 00250 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 10387 5702
Sähköposti: joona.pulliainen@promedical.fi