REKISTERISELOSTE LAATIMISPÄIVÄ 25.4.2018 Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: ProMedical Oy (2086301-4)
Osoite: Karjalankatu 2 C, 00520 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 10387 5700
Sähköposti: info@promedical.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Joona Pulliainen
Osoite: Karjalankatu 2 C, 00250 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 10387 5702
Sähköposti: joona.pulliainen@promedical.fi

3. REKISTERIN NIMI
ProMedical Oy:n verkkosivuston Yhteydenottolomakerekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä henkilön palvelemiseksi ja yhteyden ottamiseksi henkilöön hänen pyynnöstään, henkilön otettua yhteyttä ProMedical Oy:öön yrityksen verkkosivuilla olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai muihin tarkoituksiin kuin henkilön pyynnöstä tehtävään palveluun.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
ProMedical Oy:n sähköinen yhteydenottolomake pyytää henkilöä antamaan itsestään seuraavat tiedot hänen palvelemisekseen ja yhteyden ottamiseksi. A) Nimi B) Yksikkö C) Sähköpostiosoite D) Puhelinnumero E) Muu henkilön vapaasti määriteltävissä oleva tieto

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. ProMedical Oy:n www-sivuilta tallennetaan vain käyttäjän yhteydenottolomakkeella itsestään antamat tiedot.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A) MANUAALINEN AINEISTO Henkilö- tai muita tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
B) ATK:LLA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT Tiedot säilytetään digitaalisessa muodossa luotettavalla tavalla suojatussa ja suljetussa tietojärjestelmässä. Järjestelmän käyttämiseen on oikeus vain yrityksen työntekijöillä ja järjestelmään kirjaudutaan turvallisesti käyttäen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot on talletettu palvelimelle, joka sijaitsee lukitussa tilassa, jossa liikkumista rajoitetaan kulunvalvonnalla ja valvotaan tallentavalla videovalvonnalla.